Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Kurumsal Komisyonlar Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

Görev ve Yetkileri

Etik Komisyonu, kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

ETİK KOMİSYONU 2016 YILI FAALİYET RAPORU

08 Haziran 2004 tarih ve 25486 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkındaki Kanun gereğince çıkarılan ve 13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik dahilinde;

- Etik Komisyonu  05/01/2017 tarih ve  46 sayılı Başkanlık Onayı ile;
Abdulhakim AYDIN (Belediye Başkan Yardımcısı)
Mehmet Emin ENEZ (Yazı İşleri Müdür V.)
Adil ZENGİNOĞLU (Hukuk İşleri Müdür V.)’ den Etik Komisyonu oluşturulmuştur.


- Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeler İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.
- Kamu Görevlileri Etik Davranış ilkeler İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Belediyemiz personeline yönetmelik ile ilgili bilgiler aktarılmıştır.
- Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.
- Hizmet içi eğitim programlarına etik konuları dahil edilmesine karar verilmiştir.
- 21.05.2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa DÖNMEZ tarafından Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri ve Şirket yöneticilerine hizmet içi eğitim verilmiştir.
- Personelin mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında kendilerine gerekli uyarılar yapılarak daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.
- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.
- Kanun ve sözleşmenin içeriği hakkında personel bilgilendirilmeye devam edilecektir.
- 2016 yılı içerisinde kurumsal veya personel niteliğinde herhangi bir hediye alınmamıştır.
- 2016 yılı içerisinde etik davranış ilkelerinin ihlal edildiği ile ilgili herhangi bir başvuru olmamıştır.  
- Etik davranışın önemine inanan Belediyemiz, etik mevzuatı ile kendisine verilen görevleri yerine getirmekte gösterdiği duyarlılığı bundan böyle de aynı şekilde sürdürmeye devam edecektir.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi