Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa     Belediye Rehberi Evlendirme İşlemleri

Evlendirme İşlemleri

  • Evlenme Ehliyeti ve Şartları
 
On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;
 
1-      On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
2-      On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hâkimin izni ile evlenebilir.
 
Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.
Hâkim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.
 
  • Evlenme Engelleri
 
a) Hısımlık;
1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında, amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy veya altsoy arasında,
3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz.
 
b) Evli olmak; Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.
c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması; Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.
d) Gaiplik durumunda; Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
 
  • Müracaat
 
Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin ikamet ettiği yerin evlendirme memurluğunun bağlı bulunduğu belediye sınırları dâhilinde bulunan mahallelerden birinin olması ve çiftlerin birlikte müracaat etmeleri esastır.
 
Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne birlikte müracaat edebilirler.
 
 
 
 
 
Vekâletname ile Müracaat
 
         Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekâletnamede vekâlet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.
Vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.
 
Müracaatta İstenen Belgeler:
 
1-  Erkek ve kadına ait fotoğraflı nüfus cüzdanının aslı,
2-  Nüfus Kayıt Örnekleri veya Evlenme Ehliyet Belgesi (Evlendirme amaçlı erkek ve kadın için adrese dayalı olarak Elazığ Nüfus Müdürlüğü dairesinden alınacaktır.)
3-   5’er adet vesikalık fotoğraf (Bay ve Bayan için son 6 ay içinde çekilmiş, düz çekim olmalıdır.)
4-  1 adet evlendirme dosyası  (Kırtasiyelerden temin edilir.)
Not: Evlendirme amaçlı sağlık raporları evlendirme zarfı içerisinde mevcut olup, bay ve bayan adına ayrı ayrı doldurulduktan ve evlendirme memurluğundan havale alındıktan sonra ilgili aile hekimlikleri veya sağlık kurumlarında onaylatılır.
 
Evlilik Başvurusu Esnasında Dikkat edilmesi Gereken Hususlar:
Evlilik işlemleriniz için Evlendirme Memurluğuna çift olarak veya şahsen başvurmanız gerekiyor. (Çiftlerden birinin kanuni mazereti var ise en az birinin bulunması gerekmektedir.)
Nikâhlar için ise en az 24 saat öncesinden başvurmalısınız. Müracaattan aşamasından sonra asgari 24 saat sonrasına randevu verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.
Kendi soyadını kullanmak isteyen gelin adayları, müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurarak bunu beyan etmelidir.
Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları "mal ayrılığı sözleşmesi" müracaat dosyasına eklenmelidir.
Evlenme dosyalarında bulunacak belgeler tamamlandıktan sonra nikâh günü için müracaat edilebilir. Eksik evrakla gitmemeye dikkat edilmesi, müracaatınızın geri çevrilmemesi için son derece önemlidir.
 
Nikâh şahitlerinin evlenecek kişileri tanıması ve T.C. kimlik numaralarının olması zorunludur.
Nikâh şahitlerinin anne, baba gibi birinci derece yakınlar arasından seçilmemesi gerekmektedir.
Eğer bahar ve yaz aylarında evlenmeyi planlıyorsanız yoğunluktan dolayı nikâh tarihini daha erken bir zaman diliminde almanız gerekebilir.
 
Müracaat Saatleri
Mesai saatleri dâhilinde 08.00-12.00_13.00-17.00 saatleri arasında müracaatlar kabul edilir. Kabul edilen Müracaat için 24 saat bekleme koşulu ile nikâh randevusu verilir.
 
Yabancı Uyruklularda Evliliklerde Müracaat
 
        Nüfustan Türk vatandaşı olan eş Formül A belgesi alarak ilgili ülkedeki eşine gönderdikten sonra eşi;
 
1)      Evlenme İzin Belgesi
2)      Doğum Kayıt Belgesi
3)      İkametgâh Belgesini ilgili ülkeden temin edecektir. Bu belgeler Apostilli ve çevrisi yapılmışsa herhangi bir çevriye gerek kalmaksızın işlem yapılır. Şayet Türkçe ’ye çeviri yapılmamışsa çeviri yapılıp noterden onaylatılacaktır.
4)      Pasaportun ön yüzünün çevrisi yapılıp noterden onay alınacaktır. Bunun yanı sıra yabancı kimliği varsa fotokopisi çekilecektir.
5)      Yabancı uyruklu eşin Türkiye’ye giriş tarihini gösteren belgenin aslı ve 1 adet fotokopisi getirilecektir.
 
         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan eş ise normal müracaatta istenen belgeleri de getirmek zorundadır. Şayet evlenenlerden her ikisi de yabancı uyruklu ise; uyruğu bulundukları ülkelerden getirecekleri yukarıdaki belgelere ek olarak 5’er adet vesikalık fotoğraf ( son 6 ay içinde çektirmiş olmak ) ve 1 adet evlendirme dosyası getirmeleri gerekmektedir.
 
  • Evlenme Tarifeleri
 
  Elazığ Belediyesinin 06.11.2017 tarih ve 2017 / 277 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden belirlenen evlenme ücretleri, belediyemiz veznesine yatırılmak kaydıyla aşağıda açıklanmıştır.
 
Daire içerisinde yapılan evlenmeler 164,50 TL 
Mesai Saati dışında ( C.tesi – Pazar ve Saat 5’ten sonra) 824,50 TL
İl dışı evlenme işlemleri için izin belgesi düzenlenmesi 55 TL
Bilgi Edinmek İçin İrtibat: 0(424) 2379446
Not: Evlenme Memurluğumuz 01.01.2017 tarihi itibariyle Kültür Park Mamurat’ül Aziz Salonunda hizmet vermektedir.
Adres: Olgunlar Mah. Atatürk Bul. No:66 Kültür Park
                                                   Merkez / ELAZIĞ
İlgili Müdürlük Yazı İşleri MüdürlüğüHizmet Kategorisi Evlendirme Hizmetleri
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi