x
Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa     Belediye Rehberi Emlak İşlemleri

Emlak İşlemleri

1. Belediyemize Bina, Arsa ve Arazi Bildiriminde Bulunurken Vatandaşlarımızdan İstenen Belge ve Bilgiler;
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Tapuların Fotokopileri ve Bulunduğu  Mahalle,Cadde ve Sokak Bilgileri,
 • Vekaletname (Başkası Adına Beyanname Verilecekse) Fotokopisi,
 • Kısıtlılık Belgesi (Kamu tesis alanı,Yeşil Alan veya Yolda Kaldığına dair İmar Müdürlüğünde yazı) getirmeleri halinde verginin %90 muaf %10'nu tahsil edilir.
 • Yapı Kullanım İzin Belgesi (İskân Raporu) Fotokopisi,
 • Vefat Halinde Vefat Edenin Veraset İlamı ve Varislerden Birinin Kimlik Fotokopisi,
 • Tüzel Kişiliklerde (Şirketlerin) Vergi Numarası Kaşesi ve Yetkilinin İmza Sürküsü,
 • Tek Meskeni Olup 200 m2 Geçmeyen ve Bu Meskende Daimi olarak Oturanların Emeklilik Muafiyetinden Yararlanması için;
 • Emekli Cüzdanı fotokopisi veya S.G.K Müdürlüğünde Emekli Olduğuna Dair Yazı, 4962 Sayılı Yasaya Göre Hiçbir Geliri Olmayan Erkek ve Ev Hanımları Kimlik Fotokopisi,Engellilerde en az %40 Rapor Fotokopisi ile Müracaat Etmeleri Halinde Bina (mesken) Vergisi Muafiyetinde Yararlanır.
 • Adres, Telefon, web (e-mail) Posta Adresi
 • BEYANNAMELER PERSONELLERİMİZ TARAFINDAN SİSTEM ÜZERİNDE ÜCRETSİZ OLARAK DOLDURULUR. ÜCRETSİZ BEYANNEME DOLDURULMASI BELEDİYEMİZİN VATANDAŞLARIMIZA BİR HİZMETİDİR. 
2. Emlak Vergileri iki taksit olup 1. Taksidi Mayıs ayı sonuna kadar; 2. Taksidi ise Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
        Vergi oranları;
 • Meskenlerde  : ‰ 1
 • İşyerlerinde   : ‰ 2
 • Arsalarda      : ‰ 3
 • Arazilerde     : ‰ 1
3. Emlak bildirimi Yeni satın almalarda Gayrimenkullerde değişiklik (şuyulandırma, tadilat, yıkım) olması, ve Ölüm hallerinden yeniden bildirim verilmesi zorunludur. Bunların dışında eskiden bildirim vermiş olanların bildirim vermelerine gerek olmayıp her yıl maliye bakanlığının belirlemiş olduğu oranlarda resen tahakkuku yapılmaktadır. Emlak bildirim formu belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Emlak Servisinden Ücretsiz doldurulur.
4. Yapılan satışlardan önce vatandaşlarımızın Belediyemiz Emlak servisine başvurarak Gayrimenkullerin Rayiç Bedelini alıp emlak, çtv, su, katılım payı borçlarını ödedikten sonra Tapu Sicil Müdürlüğüne gitmelidir. Aksi taktirde borçlarını öğrenmeden yada ödemeden Tapuya giden vatandaşlarımızın tapu satışından sonra çıkan borçlarından Alan ve Satan müteselsilen sorumludur. Vatandaşlarımızın buna önemle dikkat etmeleri gerekmektedir.
5. Tapu Alındığı Yıl İçerisinde Beyan Bildiriminde Bulunmayan Vatandaşlarımız, Kanuni süresi 3 Ayı Geçtikten sonra Belediyemize Bildirim Vermeleri Halinde Tapu Tarihinden İtibaren Tahakkuk Eden Toplam Vergilerin    % 50 si Kadar Vergi Ziayi Cezası Uygulanır. Beyan Bildiriminden sonra 1 Ay İçerisinde Tekrar Ödenmemesi Halinde ise Geçen Her Ay İçin Aşağıdaki Tabloda Gösterilen Gecikme Zamları Uygulanır. Vatandaşlarımızı Bu Cezaları Ve Faizleri Ödememeleri İçin Beyanlarını Zamanında Verip, Vergilerini Zamanında ödemelidir. Ödemiş Olduğunuz vergiler size Yol, Su, Park ve Yeşil Alan olarak Geri Dönmektedir.
GECİKME ZAMMI TABLOSU

GENEL TEBLİĞ NO /
MADDE NO/B.K.K. NO

UYGULAMA TARİHLERİ
ORANI (% YÜZDE)
359 01/01/1981 - 29/02/1984 Tarihleri arasında 1.Ay 10
    Diğer Aylar için Aylık 3
367 01/03/1984 - 31/08/1985 Tarihleri arasında 1.Ay 10
    Diğer Aylar için Aylık 4
370 01/09/1985 - 31/05/1988 Tarihleri arasında 1.Ay 10
    Takip Eden 5 Ay için Aylık 7
    Diğer Aylar için Aylık 5
372 01/06/1988 - 31/12/1988 Tarihleri arasında İlk 3 Ay 10
    Takip Eden 3 Ay için Aylık 8
    Diğer Aylar için Aylık 6
375 01/01/1989 - 31/12/1989 Tarihleri arasında İlk 4 Ay için Aylık 10
    Diğer Aylar için Aylık 7
378 01/01/1990 - 29/12/1993 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 7
381 30/12/1993 - 07/03/1994 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 9
383 08/03/1994 - 30/08/1995 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12
389 31/08/1995 - 31/01/1996 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 10
391 01/02/1996 - 08/07/1998 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 15
403 09/07/1998 - 19/01/2000 Tarihleri arasında Tüm Aylar için Aylık 12
408 20/01/2000 - 01/12/2000 Tarihleri arasında Her Ay için 6
411 02/12/2000 - 28/03/2001 Tarihleri arasında Her Ay için 5
415 29/03/2001 - 30/01/2002 Tarihleri arasında Her Ay için 10
422 31/01/2002 - 11/11/2003 Tarihleri arasında Her Ay için 7
429 12/11/2003 - 01/01/2004 Tarihleri arasında Her Ay için 4

5035 Sayılı Kanunun
4. maddesi

02/01/2004 - 01/03/2005 Tarihleri arasında Her Ay için 4
434 02/03/2005-20/04/2006 Tarihleri arasında Her Ay için 3
438 21/04/2006 Tarihinden İtibaren Her Ay için 2,5
2009/15565 Sayılı B.K.K. 19/11/2009 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,95
2010/965 Sayılı B.K.K. 19/10/2010 Tarihinden İtibaren Her Ay için 1,40
6. Satın alımlarda ve değişikliklerde bildirim verme sureleri yıl içerisinde olursa, yılsonuna kadar; yılın son üç ayı içerisinde olursa değişiklikleri izleyen 3 ay içerisinde dairemize bildirilmesi zorunludur.

Arsa metrekera birim değerleri, İnşaat Maliyetleri, Aşınma Oranları ve ÇTV Bedellerine E-Belediye Portalımızdaki Bilgi Hizmetleri bölümünden ulaşabilirsiniz.
 
 
İlgili Müdürlük Mali Hizmetler Müdürlüğü
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi