x
Çağrı Merkezi      (424) 248 47 01   
Anasayfa Ebelediye İhale & Doğrudan Teminler

İhale ve Doğrudan Teminler

İHALE TARİHİ/TEKLİF SÜRESİİHALE YERİ/TEKLİF YERİDOSYA
09.05.2017 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih ve .saati yazılı iki adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle kiraya verilecektir.
02.05.2017 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası,m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarih i ve saat i yazılı arsa 288 6 sayılı Devle t İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma sureti ) ile satışı yapılacaktır.
27.04.2017 10:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait ilan dosyasında mevkii, ada parsel numarası m2'si muhammen bedeli, geçici teminatı, ihaletarihi ve saati yazılı arsaların satışı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu' nun 4. 5. Maddesine göre Açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır.
21.04.2017 15:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii , ada . parsel numarası,m2 si , muhammen bedeli , geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma sureti) ile satışı yapılacaktır
28.02.2017 15:30Belediye Encümen Toplantı Salonu
Elazığ Belediyesi bünyesinde toplu taşıma hizmetinin yürütüldüğü hatlara ilave olarak Doğukent-Şehir Merkezi - Hilalkent hatlarında rotasyonlu çalıştırılmak üzere yüklenici tarafından 1 5 adet Elektrikli Otobüsün Temini , İdari Bina , Araç Bakımı,Depo Sahası Yapımı ile söz konusu otobüslerin işletmesinden dolayı elde edilecek yolcu gelirinden yüklenici tarafından Elazığ Belediyesine KDV hariç en az % 4'den az olmamak kaydıyla ihalede teklif edeceği oran nisbetinde pay vermek üzere (ihalede arttırım bu oran üzerinden yapılacaktır.) 288 6 sayılı Devlet İhale Kaalı teklif açık artırma sureti ile 15 (Onbeş) nununun 35 . maddesinin (a ) bendi gereğince kapyıllığına ihale edilecektir
28.02.2017 15:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğünce kullanılmayan ihtiyaç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle satışı yapılacaktır
27.02.2017 08:30Belediye Encümen Toplantı Salonu
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde toplu ulaşım ihtiyacını yürüten mevcut minibüs hatlarına ilave olarak 06/12/201 6 tarih 2016/27 0 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden "Abdullahpaşa, Bahçelievler, Harput , Olgunlar , Sanayi-Siteler , Sürsürü, Ulukent hatlarında olmak üzere(mevcut hatlarda 41 hattın iptali olacak şekilde) toplamda 61 hattın arttırılıp bir paket olarak satışı işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunulnun 35.maddesinin (a ) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle ) ile ihale edilecektir
12.01.2017 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ilıale tarih ve saati yazılı büfe yerleri ile Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarih ve saati yazılı işyerlerin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir
21.12.2016 13:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda mevkii, ada, parsel numarası,m2 si, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı arsaların satışı , 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu?nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir
20.12.2016 14:30Belediye Encümen Toplantı Salonu
ıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarından, muayenehane ve güzellik salonların vb. kuruluşlarda oluşan Tıbbi atıkların; toplaması taşınması ve sterilizasyonun sağlanması için (mevcut 02.12.2009 tarihli ÇED gerekli değildir kararına esas, İlimiz Sarıçubuk Köyü Mevkiinde 300 m2 yüzölçümlü alanda, Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin revizyonu(yenilenmesi) ile birlikte işletme hakkının 5 yıl (60 Ay) müddetle kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu!nun 35.maddesinin (a) bendi uyarınca kapalı teklif usulü (artırma suretiyle) ile ihale edilecektir
20.12.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait İzzetpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır
01.12.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
İlimiz Merkez İlçe, tapuda Çarşı Mahallesinde kain; Mülkiyeti Belediyemize ait bakırcılar sokak No:38 adresinde Ticaret ve Sanayi Odasının hizmet yürüttüğü eski binanın bodrum katında bulunan Kapalı Otopark ve Oto Yıkama yerinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (Beş) yıl müddetle kiraya verilmesi
29.11.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize Sürsürü ve Hüseynik Mahallerinde şehir imar planında akaryakıt alanı olarak işlenen 2 adet taşınmazın üzerinde akaryakıt istasyonu kurularak işletilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. gereğince Açık arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilmesi
24.11.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Belediyemi z Park ve Bahçele r Müdürlüğünc e kullanılmaya n ihtiya ç fazlası malzeme 2886 Sayılı Devle t İhal e Kanununu n 45.maddesine gör e Açı k Arttırm a suretiyle satışı yapılacaktır
22.11.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan ilimiz merkez Balakgazi Caddesinde (l.Harput Caddesi) 58. Bosna Hersek Bulvarı (İstasyon Caddesi) 40, Gazi Caddesinde 73, Hürriyet Caddesinde 66, Şehit İlhanlar Caddesinde 226, Vali Fahribey Caddesinde 57, Zübeyde Hanım Caddesinde 42 araç olmak üzere toplam 562 araçlık ücretli Sınırlı Süreli Otopark (parkomat) uygulaması yapılmak üzere işletme hakkının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.gereğince Açık arttırma suretiyle 3 (üç) müddetle kiraya işi olup, araç sayısının dağılımı, yer listesi ve kroki şartname ekindedir
15.11.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Belediyemiz hüküm ve tasarrufunda bulunan ve belediyemizce uygun görülecek alana konularak işletilmek üzere aşağıda mevkisi, muhammen bedeli, geçici teminatı, iştirak bedeli, ihale tarih ve saati yazılı büfeleri 288 6 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir.
09.09.2016 10:30Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait tapuda ilimiz merkez Rızaiye Mahallesi Gazi Caddesi mevkii ada: 126.parsel:40, bağ imsiz bölüm No:2 de 74.70 m2 olarak görünen, ancak hali hazırda yaklaşık 83 m2 olan dükkan 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 10 (on) yıl müddetle kiraya verilecektir
16.08.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait ve Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 2 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir
19.07.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Elazığ Belediyesi sınırları içerisinde belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler ile mülkiyeti belediyemize ait taşınmazlar üzerinde 15 (onbeş) ayrı noktada kurulacak baz istasyon yerlerinin noktasal bazda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre Açık arttırma suretiyle 3 (üç) yıl müddetle kiraya verilecektir.
17.05.2016 14:00Belediye Encümen Toplantı Salonu
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresi, cinsi, geçici teminatı, ihale tarihi ve saati yazılı 1(bir) adet büfe yeri, 1(bir) adet dükkan ve 2 (iki) adet komisyoncu dükkanı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre Açık Arttırma suretiyle 5 (beş) yıl müddetle kiraya verilecektir


İhale Arşivi Güncel İhaleler
   Çağrı Merkezi
(424) 248 47 01
E-BÜLTEN ÜYELİĞİ
@2016 Elazığ Belediyesi